BÁNH SINH NHẬT QUANG THẮNG – Bánh Sinh Nhật Chất Lượng Tại Thái Bình – P. Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 474 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 541 34 31
Trang web https://www.facebook.com/B%C3%A1nh-Sinh-Nh%E1%BA%ADt-QUANG-TH%E1%BA%AENG-2095915764035114
Tọa độ 204.434.887, 10.633.805.369.999.900

 


Giờ làm việc của BÁNH SINH NHẬT QUANG THẮNG - Bánh Sinh Nhật Chất Lượng Tại Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của BÁNH SINH NHẬT QUANG THẮNG – Bánh Sinh Nhật Chất Lượng Tại Thái Bình là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh