BELLA VT HOTEL – Phường Thắng Tam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Phan Văn Trị, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 2203 040
Trang web
Tọa độ 103.375.554, 10.708.989.629.999.900

 


Địa chỉ BELLA VT HOTEL ở đâu?

17 Phan Văn Trị, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của BELLA VT HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của BELLA VT HOTEL là:

BELLA VT HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của BELLA VT HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Khê Hotel - Tịnh Khê