Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai – Tân Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1048A Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3955 955
Trang web http://hoanmydongnai.com/
Tọa độ 109.581.898, 10.684.723.699.999.900

 


Địa chỉ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai ở đâu?

1048A Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai là: http://hoanmydongnai.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái - P.Minh Tân