CenDeluxe Hotel – Bình Ngọc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Hải Dương, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên 057084, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3818 818
Trang web
Tọa độ 13.083.041.999.999.900, 109.293.898

 


Địa chỉ CenDeluxe Hotel ở đâu?

2 Hải Dương, Bình Ngọc, Tuy Hòa, Phú Yên 057084, Việt Nam

Giờ làm việc của CenDeluxe Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của CenDeluxe Hotel là:

CenDeluxe Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của CenDeluxe Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ariyana SmartCondotel Nha Trang - Lộc Thọ