Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La – P. Chiềng Lề

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 48 Lò Văn Giá, P. Chiềng Lề, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0212 3853 144
Trang web
Tọa độ 213.441.184, 1.039.110.195

 


Địa chỉ Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La ở đâu?

48 Lò Văn Giá, P. Chiềng Lề, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La như thế nào?

Giờ làm việc của Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La là:

Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La có website không?

Địa chỉ trang web của Công Đoàn Ngành Y Tế Sơn La là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế - Hoàng Văn Thụ