Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt – Xuân Trường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL20, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1192
Trang web https://caudatfarm.com/
Tọa độ 118.747.966, 1.085.590.196

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt ở đâu?

QL20, Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt là: Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt là: https://caudatfarm.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Chim Bồ Câu, Gà Ác Sỉ Và Lẻ Đà Nẵng - Hoà Cường Nam