Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” – P. Tô Hiệu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 192 Chu Văn Thịnh, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0212 2258 996
Trang web https://giacmosuaviet.com.vn/
Tọa độ 213.348.144, 10.391.105.859.999.900

 


Accordion Panel

192 Chu Văn Thịnh, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam

Accordion Panel

0212 2258 996

Accordion Panel

Giờ làm việc của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30]

Accordion Panel

Địa chỉ trang web của Cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” là: https://giacmosuaviet.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng "Giấc mơ sữa Việt" - Phường 3