Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 35 Phó Soi Tiến, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 097 288 86 75
Trang web
Tọa độ 2.248.886, 1.039.712

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long ở đâu?

35 Phó Soi Tiến, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long là: Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Duy Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Tươi Sạch - Hạp Lĩnh