Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang – Lạ Viên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 210 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3624 425
Trang web
Tọa độ 208.609.591, 106.700.925

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang ở đâu?

210 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang như thế nào?

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Huy Quang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Gạo Nga Sơn - P. Yên Đỗ