Grand Cititel Hanoi Hotel – Tràng Tiền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13b Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3933 0123
Trang web
Tọa độ 210.273.726, 1.058.575.473

 


Địa chỉ Grand Cititel Hanoi Hotel ở đâu?

13b Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Grand Cititel Hanoi Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Grand Cititel Hanoi Hotel là:

Grand Cititel Hanoi Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Grand Cititel Hanoi Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Bằng Giang - P. Hợp giang