Hoa Dan – Khu Phố Nhị Đồng 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27/33, Khu Phố Nhị Đồng 1, Dĩ An, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 098 546 44 39
Trang web http://hoa-dan-bke.zoombookdirect.com/
Tọa độ 10.877.751.499.999.900, 10.674.910.399.999.900

 


Địa chỉ Hoa Dan ở đâu?

27/33, Khu Phố Nhị Đồng 1, Dĩ An, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoa Dan như thế nào?

Giờ làm việc của Hoa Dan là:

Hoa Dan có website không?

Địa chỉ trang web của Hoa Dan là: http://hoa-dan-bke.zoombookdirect.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Kim Thanh Hotel - Phong Phú