Khách sạn Thúy Nga – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3836 739
Trang web
Tọa độ 119.448.253, 1.084.393.321

 


Địa chỉ Khách sạn Thúy Nga ở đâu?

47 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thúy Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thúy Nga là:

Khách sạn Thúy Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thúy Nga là:

Hình ảnh

Xem thêm:  khách sạn Tuy Hòa - Bình Kiến