HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 331 Võ Thị Sáu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3828 868
Trang web
Tọa độ 92.887.801, 1.057.179.149

 


Địa chỉ HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU ở đâu?

331 Võ Thị Sáu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU như thế nào?

Giờ làm việc của HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU là:

HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU có website không?

Địa chỉ trang web của HOTEL KIM HƯNG II BẠC LIÊU là:

Hình ảnh

Xem thêm:  VÂN ANH HOTEL - TT. Tam Đảo