Hương Khang Hotel – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 205 Mai Thúc Loan, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 097 662 09 28
Trang web
Tọa độ 188.069.061, 105.721.453

 


Địa chỉ Hương Khang Hotel ở đâu?

205 Mai Thúc Loan, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Khang Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hương Khang Hotel là:

Hương Khang Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hương Khang Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Blue Hanoi Inn City Hotel - Trung Hoà