Jasmine Hostel – Phương Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL2, Phương Thiện, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Số điện thoại 0375 299 476
Trang web http://tourshagiang.com/
Tọa độ 22.805.411.799.999.900, 10.497.568.249.999.900

 


Địa chỉ Jasmine Hostel ở đâu?

QL2, Phương Thiện, Hà Giang, 310000, Việt Nam

Giờ làm việc của Jasmine Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Jasmine Hostel là:

Jasmine Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Jasmine Hostel là: http://tourshagiang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồi Dương - Hưng Long