Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) – Thượng Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 Đ. Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0327 092 078
Trang web
Tọa độ 20.859.499, 106.663.681

 


Địa chỉ Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) ở đâu?

56 Đ. Hùng Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) là:

Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Cham (Cham Hotel & Apartment) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Valentine Hotel - Phước Mỹ