Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng – Hoà Cường Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 479A Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3628 868
Trang web
Tọa độ 160.349.645, 10.822.259.129.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng ở đâu?

479A Núi Thành, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng là:

Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Gia phúc Đà Nẵng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn/Nhà nghỉ NGỌC ANH 1 - Hòa Hưng