Khách Sạn Green – Hưng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Mai Hắc Đế, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0383 844 788
Trang web
Tọa độ 186.873.598, 10.567.495.799.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Green ở đâu?

2 Mai Hắc Đế, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Green như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Green là:

Khách Sạn Green có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Green là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SOJO Hotel Lang Son - Mai Pha