Khách sạn Hoa Phong – Thanh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 371 Đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3868 448
Trang web
Tọa độ 160.771.691, 10.820.839.749.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hoa Phong ở đâu?

371 Đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa Phong như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa Phong là:

Khách sạn Hoa Phong có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoa Phong là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Vũ Minh Quân - Phường 1