Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 63-65 B2 Lý Hồng Thanh, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3769 067
Trang web https://www.facebook.com/dayamthuckiengiang/
Tọa độ 100.453.247, 10.578.420.519.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ ở đâu?

63-65 B2 Lý Hồng Thanh, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ là:

Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Thanh Tùng Cần Thơ là: https://www.facebook.com/dayamthuckiengiang/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành Phát Hotel - Phong NHA