Khách sạn Hoàng Thái – P. Bắc Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3655 666
Trang web http://hoangthaihotel.com/
Tọa độ 197.357.437, 1.058.999.515

 


Địa chỉ Khách sạn Hoàng Thái ở đâu?

3 Tây Sơn, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Thái như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Thái là:

Khách sạn Hoàng Thái có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoàng Thái là: http://hoangthaihotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sofia Tam Dao Hotel & Spa - Tam Đảo