Khách sạn Hồng Phượng – Tây Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường DT785 Thạnh Đông Tân Bình 西宁, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 214 91 59
Trang web
Tọa độ 114.163.981, 10.617.547.289.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hồng Phượng ở đâu?

Đường DT785 Thạnh Đông Tân Bình 西宁, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phượng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hồng Phượng là:

Khách sạn Hồng Phượng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hồng Phượng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  My Way Cafe - Trung Hoà