Khách Sạn Hồng Tấn – Thu Thuỷ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 180 Bình Minh, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3824 387
Trang web
Tọa độ 188.162.949, 1.057.186.814

 


Địa chỉ Khách Sạn Hồng Tấn ở đâu?

180 Bình Minh, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hồng Tấn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hồng Tấn là:

Khách Sạn Hồng Tấn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hồng Tấn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Duy Tân - Phú Hội