Khách sạn Hương Sơn – Bắc Giang – Phường Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 84 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 6260 666
Trang web
Tọa độ 212.786.466, 106.203.684

 


Địa chỉ Khách sạn Hương Sơn - Bắc Giang ở đâu?

84 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Sơn - Bắc Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Sơn – Bắc Giang là:

Khách sạn Hương Sơn - Bắc Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hương Sơn – Bắc Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn - Phường 10