Khách sạn Hương Việt 4 sao – Hải Cảng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 102 Xuân Diệu, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6253 333
Trang web http://huongviethotel.vn/
Tọa độ 137.718.496, 109.241.439

 


Địa chỉ Khách sạn Hương Việt 4 sao ở đâu?

102 Xuân Diệu, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Việt 4 sao như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Việt 4 sao là:

Khách sạn Hương Việt 4 sao có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hương Việt 4 sao là: http://huongviethotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hưng Thái - Quang Trung