Khách sạn Lam Sơn – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 253 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3888 979
Trang web http://khachsangiaresamson.com/
Tọa độ 198.016.525, 1.057.765.507

 


Địa chỉ Khách sạn Lam Sơn ở đâu?

253 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Lam Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Lam Sơn là:

Khách sạn Lam Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Lam Sơn là: http://khachsangiaresamson.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Anh Tuấn - Bắc Ninh