Khách sạn Minh Kiều 2 – Mỹ Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ #468, My Thanh, My Phong, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3955 599
Trang web
Tọa độ 103.738.051, 1.063.669.941

 


Địa chỉ Khách sạn Minh Kiều 2 ở đâu?

#468, My Thanh, My Phong, Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Kiều 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Kiều 2 là:

Khách sạn Minh Kiều 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Minh Kiều 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  TND Hotel Nha Trang - Xương Huân