Khách sạn Hana – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5393+XHF, Đường Võ Cường 18, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0829 449 333
Trang web
Tọa độ 211.699.326, 10.605.392.219.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hana ở đâu?

5393+XHF, Đường Võ Cường 18, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hana như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hana là:

Khách sạn Hana có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hana là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gold Luxury Hotel Da Nang - Phước Mỹ