Khách sạn Minh Nhật – P. Thanh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W8H3+4C3, Đ. Thanh Bình, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3898 585
Trang web
Tọa độ 209.277.551, 1.063.035.333

 


Địa chỉ Khách sạn Minh Nhật ở đâu?

W8H3+4C3, Đ. Thanh Bình, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Nhật như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Minh Nhật là:

Khách sạn Minh Nhật có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Minh Nhật là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Venus Homestay Phú Yên - Phường7