Khách Sạn Ngũ Long – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3836 699
Trang web https://vinhlongtourist.vn/vi/khachsanngulong
Tọa độ 102.549.207, 1.059.701.078

 


Địa chỉ Khách Sạn Ngũ Long ở đâu?

34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Ngũ Long như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Ngũ Long là:

Khách Sạn Ngũ Long có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Ngũ Long là: https://vinhlongtourist.vn/vi/khachsanngulong

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đại Hùng - Trảng Dài