Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3999 1612
Trang web https://www.tansonnhatsaigon.com/
Tọa độ 108.004.961, 1.066.708.908

 


Địa chỉ Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn ở đâu?

202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn là:

Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn là: https://www.tansonnhatsaigon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Chinh Hòa - Kiên Giang 92409