Khách sạn Thái Nguyên – Hàng Văn Thụ0

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 02 Đường Hoàng Văn Thụ, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3855 361
Trang web
Tọa độ 215.951.825, 1.058.379.562

 


Địa chỉ Khách sạn Thái Nguyên ở đâu?

02 Đường Hoàng Văn Thụ, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Thái Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Thái Nguyên là:

Khách sạn Thái Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Thái Nguyên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SAOLA Apartment & Hotel Lach Tray - Lạch Tray