Thành Đạt Hotel – Ninh Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 141 Trần Hưng Đạo, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0379 350 000
Trang web
Tọa độ 20.283.627.199.999.900, 1.059.601.065

 


Địa chỉ Thành Đạt Hotel ở đâu?

141 Trần Hưng Đạo, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành Đạt Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thành Đạt Hotel là:

Thành Đạt Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thành Đạt Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoàng Phúc - Phường 2