Khoa Nội Tiết – Bệnh viện tỉnh Cao Bằng – Cao Bằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nà Cạn, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 3957 271
Trang web http://benhvientinh.caobang.gov.vn/
Tọa độ 22.657.128, 10.626.515.599.999.900

 


Giờ làm việc của Khoa Nội Tiết - Bệnh viện tỉnh Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Khoa Nội Tiết – Bệnh viện tỉnh Cao Bằng là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Khoa Nội Tiết - Bệnh viện tỉnh Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Khoa Nội Tiết – Bệnh viện tỉnh Cao Bằng là: http://benhvientinh.caobang.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Thuận Châu - TT. Thuận Châu