Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi – Đạ Huoai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ thôn 3, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 904 08 05
Trang web http://khudulichvuontraicaynamnhi.vn/
Tọa độ 11.410.723.599.999.900, 10.763.121.029.999.900

 


Địa chỉ Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi ở đâu?

thôn 3, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi như thế nào?

Giờ làm việc của Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi là:

Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi có website không?

Địa chỉ trang web của Khu du lịch Vườn trái cây Nam Nhi là: http://khudulichvuontraicaynamnhi.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Phê cơm phở lẩu - Ph.Âu Cơ