Kieu Lan Hotel – Châu Đốc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85 Vong Nui Sam, Châu Đốc, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3550 699
Trang web
Tọa độ 106.786.035, 10.508.339.989.999.900

 


Địa chỉ Kieu Lan Hotel ở đâu?

85 Vong Nui Sam, Châu Đốc, Việt Nam

Giờ làm việc của Kieu Lan Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Kieu Lan Hotel là:

Kieu Lan Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Kieu Lan Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Money Fine Quy Nhơn - Nguyễn Văn Cừ