Lâm Rin – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ R3CR+MJG, Trần Phú, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 091 242 21 23
Trang web
Tọa độ 168.216.848, 1.070.915.766

 


Địa chỉ Lâm Rin ở đâu?

R3CR+MJG, Trần Phú, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Lâm Rin như thế nào?

Giờ làm việc của Lâm Rin là:

Lâm Rin có website không?

Địa chỉ trang web của Lâm Rin là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thịt Dê Thanh Sơn - TT. Me