Le House Boutique Hotel – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3981 828
Trang web
Tọa độ 160.668.365, 10.824.443.099.999.900

 


Địa chỉ Le House Boutique Hotel ở đâu?

85 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Le House Boutique Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Le House Boutique Hotel là:

Le House Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Le House Boutique Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hạnh Phúc - Cái Khế