Minh Chau Pearl Hotel & Spa – Quan Lan Island – Vân Đồn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn Ninh Hải, Vân Đồn, Quảng Ninh 01316, Việt Nam
Số điện thoại 0333 896 588
Trang web http://www.minhchaupearl.vn/
Tọa độ 20.944.039.699.999.900, 10.754.977.079.999.900

 


Địa chỉ Minh Chau Pearl Hotel & Spa - Quan Lan Island ở đâu?

Thôn Ninh Hải, Vân Đồn, Quảng Ninh 01316, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Chau Pearl Hotel & Spa - Quan Lan Island như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Chau Pearl Hotel & Spa – Quan Lan Island là:

Minh Chau Pearl Hotel & Spa - Quan Lan Island có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Chau Pearl Hotel & Spa – Quan Lan Island là: http://www.minhchaupearl.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Yen Homestay Phu Yen - Phường 2