Ngọc Ánh Dương Hotel – E646, Sun plaza, Hạ Long

Xem thêm:  Thuan Hoa Hotel (previous Mai Thu Hotel) - Phường 2