Ngọc Việt Bungalow – Khu phố 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam
Số điện thoại 094 156 96 69
Trang web http://www.ngocvietbungalow.com/
Tọa độ 102.019.557, 1.039.673.796

 


Địa chỉ Ngọc Việt Bungalow ở đâu?

7 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Phú Quốc, Kiên Giang 920000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Việt Bungalow như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Việt Bungalow là:

Ngọc Việt Bungalow có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Việt Bungalow là: http://www.ngocvietbungalow.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel & Massage NGUYỆT ANH - Phú Xuân