Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn – Nhơn Hội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V7G2+826, Unnamed Road, Nhơn Hội, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 097 677 06 32
Trang web
Tọa độ 13.875.797.599.999.900, 1.092.500.219

 


Địa chỉ Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn ở đâu?

V7G2+826, Unnamed Road, Nhơn Hội, Tuy Phước, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn là:

Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Lam Việt, Khe Đá, Nhơn Hội, Quy Nhơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Cơm Quê - Võ Cường