Nhà hàng Thái Bình – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8VWQ+WJR, Nguyễn Huy Oánh, Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0374 000 523
Trang web http://ebayoi.com/quan-com-ngon-tai-ha-tinh/
Tọa độ 183.473.739, 10.588.900.749.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Thái Bình ở đâu?

8VWQ+WJR, Nguyễn Huy Oánh, Trần Phú, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Thái Bình là: Thứ Ba:[00:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00]

Nhà hàng Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Thái Bình là: http://ebayoi.com/quan-com-ngon-tai-ha-tinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Tây Sông Hậu - Mỹ Long