Nhà hàng Trọng Đạt – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 33 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3832 662
Trang web
Tọa độ 102.375.742, 105.983.341

 


Địa chỉ Nhà hàng Trọng Đạt ở đâu?

33 Phạm Thái Bường, Phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Trọng Đạt như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Trọng Đạt là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Nhà hàng Trọng Đạt có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Trọng Đạt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Lch - Cốc Lếu