Nhà Nghỉ Hồng Xuân – Đài Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 59 Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0367 488 746
Trang web
Tọa độ 11.581.534.099.999.900, 1.089.912.068

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Hồng Xuân ở đâu?

59 Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hồng Xuân như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Hồng Xuân là:

Nhà Nghỉ Hồng Xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Hồng Xuân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Tien Happy Hotel - Pháo Đài