Nhà Nghỉ PHONG LAN – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 452 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3868 839
Trang web http://phonglanhotel.weebly.com/
Tọa độ 106.971.563, 10.512.286.399.999.900

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ PHONG LAN ở đâu?

452 Hoàng Diệu, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ PHONG LAN như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ PHONG LAN là:

Nhà Nghỉ PHONG LAN có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ PHONG LAN là: http://phonglanhotel.weebly.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  KS Thanh Xuân - Phường 2