Nhà Thuốc Bảo An – Số 56 Trần Hưng Đạo – P. Hồng Hà – TP. Yên Bái – P.Hồng Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 Trần Hưng Đạo, P.Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33100, Việt Nam
Số điện thoại 0568 587 777
Trang web
Tọa độ 216.994.085, 10.487.808.249.999.900

 


Địa chỉ Nhà Thuốc Bảo An - Số 56 Trần Hưng Đạo - P. Hồng Hà - TP. Yên Bái ở đâu?

56 Trần Hưng Đạo, P.Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33100, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Bảo An - Số 56 Trần Hưng Đạo - P. Hồng Hà - TP. Yên Bái như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Bảo An – Số 56 Trần Hưng Đạo – P. Hồng Hà – TP. Yên Bái là: Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Nhà Thuốc Bảo An - Số 56 Trần Hưng Đạo - P. Hồng Hà - TP. Yên Bái có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thuốc Bảo An – Số 56 Trần Hưng Đạo – P. Hồng Hà – TP. Yên Bái là:

Hình ảnh