Osaka Dalat – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62 Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3533 160
Trang web http://osakadalat.com/
Tọa độ 11.924.591, 10.844.037.619.999.900

 


Địa chỉ Osaka Dalat ở đâu?

62 Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Osaka Dalat như thế nào?

Giờ làm việc của Osaka Dalat là:

Osaka Dalat có website không?

Địa chỉ trang web của Osaka Dalat là: http://osakadalat.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Magnolia's Can Tho - Tân An