Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt – P. Tân Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 45 Bình Thuận, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3818 828
Trang web
Tọa độ 21.816.964, 10.521.390.559.999.900

 


Địa chỉ Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt ở đâu?

45 Bình Thuận, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Đa khoa Hoàng Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Tây Ninh - Khu Phố 7