Phuong Anh Hotel – Nam Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Nguyễn Huệ, Nam Bình, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3888 272
Trang web
Tọa độ 202.487.443, 1.059.751.886

 


Địa chỉ Phuong Anh Hotel ở đâu?

39 Nguyễn Huệ, Nam Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Phuong Anh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Phuong Anh Hotel là:

Phuong Anh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phuong Anh Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Quốc Hồng - Phường 3